Glossary / Klimatický slovníček pojmů

Vše | A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter T.
T
Tepelný ostrov města (městský tepelný ostrov)
Mikroklimatický fenomén, při němž je teplota vzduchu v městském zastavěném území vyšší v porovnání s okolním územím. Jednou z hlavních příčin je chybějící vegetace a přírodní povrchy, které jsou schopné energii ze slunečního záření zpracovávat, na rozdíl od povrchů umělých, které ji převážně akumulují či odráží na plochy vertikální. Pro městský tepelný ostrov je charakteristická akumulace tepla během dne a jeho následné uvolňování během noci. Takové přehřívání měst má přímé dopady nejen na zdraví jejich obyvatel, ale i nepřímé důsledky např. v podobě rostoucí spotřeby elektřiny za účelem ochlazování vnitřních prostor budov.
Teplota půdy
Teplota země těsně pod povrchem (často ve svrchních 10 cm).
Troposféra
Nejspodnější část atmosféry od povrchu do přibližně 10 km výšky ve středních šířkách (v průměrném rozsahu od 9 km ve vysokých zeměpisných šířkách do 16 km v tropech), kde se tvoří oblačnost a počasí. V troposféře teplota obecně klesá s výškou.
Přejít nahoru