Glossary / Klimatický slovníček pojmů

Vše | A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V Z
Ve slovníčku je aktuálně 1 jméno začínajících písmenem I.
I
Izotopová analýza
Život na Zemi tvoří čtyři základní prvky: uhlík (C), kyslík (O), vodík (H) a dusík (N). Každý z těchto prvků může mít ve svém jádře různý počet neutronů, subatomárních částic bez elektrického náboje. Prvkům s různým počtem neutronů říkáme izotopy. Některé izotopy jsou stabilní a běžně se vyskytují v našem okolí, např. uhlík 13C a 12C nebo kyslík 18O a 16O. Těžké izotopy jsou během fyzikálně-chemických procesů odehrávajících se v přírodě znevýhodněné neboli diskriminované. Přesné stanovení poměru stabilních izotopů pomocí izotopové hmotnostní spektrometrie může sloužit jako kronika – historický záznam odpovědi organismu na měnící se podmínky prostředí.
Přejít nahoru