Glossary / Klimatický slovníček pojmů

Vše | A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter H.
H
Hydrologický cyklus
Cyklus, v němž se voda vypařuje z oceánů a povrchu země, je přenášena přes Zemi atmosférickou cirkula­cí jako vodní pára, kondenzuje ve formě oblačnosti, vypadává ve formě deště a sněhu, je zachycena stromy a vegetací, odtéká po povrchu země, proniká do půdy, doplňuje spodní vodu, tvoří vodní toky, a  nakonec se vlévá do oceánů, ze kterých se bude po­sléze znovu vypařovat. Rozmanité sys­témy zapojené do hydrologického cyklu se obvykle označují jako hydrologické systémy.
Hydrosféra
Složka klimatického systému zahrnující vodní povrchy a podzemní vodu, tedy oceány, moře, řeky, sladkovodní jezera, spodní vodu atd.
Přejít nahoru