Instalace systému měření těkavých organických látek v Košeticích

V Košeticích byl nainstalován přístroj PTR-TOF-MS 6000X2 pro online monitoring koncentrací těkavých organických látek. Přístroj bude měřit v časovém rozlišení 1 s ve výšce cca 1 m nad technologickým kontejnerem. Výsledky budou sloužit k informaci o emisích těkavých organických látek biogenního původu (isopren, monoterpeny, sekviterpeny), jakožto i antropogenního původu (benzen, toluen, xylen). Měřeny budou i jejich oxidační produkty, které později vedou k tvorbě sekundárního organického aerosolu. Ve spolupráci s Oddělením atmosférických toků a dálkového transportu látek bude zjišťován podíl těkavých organických látek biogenního původu v aerosolu. Přístroj je aktuálně instalován v testovacím režimu a v budoucnu dojde k častějšímu měření s úmyslem zachytit i chladnější části roku a emise z lokálních zdrojů znečištění jako jsou emise z vytápění či dopravy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru