Březová nad Svitavou

Instalace půdních čidel na Březové

Včera proběhla instalace půdních čidel, které kontinuálně měří vlhkost a teplotu půdy na lokalitách v Březové nad Svitavou, kde probíhá výzkum zaměřený na sledování kombinovaného vlivu hnojení dusíkem, přídavku kompostu, biouhlu nebo kompostovaného biouhlu a sucha na produkční a fyziologické parametry zemědělských plodin v závislosti na různém typu obhospodařování půdy: konvenční s orbou (pravý pás) …

Instalace půdních čidel na Březové Číst dál »

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou

Minulý týden proběhla sklizeň pšenice z pokusných ploch u Březové nad Svitavou, kde je sledován vliv způsobu obhospodařování (konvenční s orbou bez meziplodin a adaptační s plodinou setou do meziplodiny bez orby) v kombinaci s různými variantami hnojení dusíkem a přídavkem biouhlu, kompostu nebo kompostovaného biouhlu. U odebraných vzorků pšenice bylo následně vymleto zrno pomocí kombajnu na experimentální …

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou Číst dál »

Měřící kampaň na lokalitách u Březové nad Svitavou

Během včerejšího dne proběhla měřící kampaň na lokalitě Březová nad Svitavou, kde sledujeme jak různé způsoby obhospodařování půdy (konvenční s orbou nebo adaptační bez orby s následným pěstováním meziplodin) v kombinaci s hnojením dusíkem a vlivem sucha (instalace experimentálních stříšek) ovlivňují jak produkční a kvalitativní parametry obilnin, tak množství dusíku, které je vyplavováno do spodních …

Měřící kampaň na lokalitách u Březové nad Svitavou Číst dál »

Přejít nahoru