holub.p

Měření v kultivačních sférách v Beskydech

Minulý týden proběhla měřící kampaň v kultivačních sférách na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech. V rámci této kampaně byly měřeny fyziologické parametry smrku a buku (např. fotosyntéza, vodivost průduchů, vodní sytostní deficit) a také byly odebrány vzorky jehlic a listů na metabolomickou analýzu a chemické složení.

Společné měření na observatoři Košetice

Kamil Křůmal (Ústav analytické chemie AV ČR) a Stanislav Juráň provedli tento týden několikadenní společné měření na observatoři Košetice. Kamil Křůmal pomocí automatického vzorkovače a denuderu odebíral vzorky vybraných těkavých organických látek, zatímco Stanislav Juráň obsluhoval přístroj PTR-TOF-MS měřící celé spektrum těkavých organických látek. Společné měření bylo zaměřeno na porovnání obou technik s důrazem na koncentrace …

Společné měření na observatoři Košetice Číst dál »

Sklizeň pšenice na Domanínku

V pondělí proběhla sklizeň pšenice z experimentu na Domanínku, ve kterém byla v průběhu vegetační sezóny kontinuálně měřena respirace pomocí automatických komor. Ty musely být nejdříve přeneseny mimo pokusné plošky a poté mohla být provedena sklizeň pomocí malého kombajnu. Ještě předtím byly z každé pokusné varianty odebrány vzorky pšenice, které pak mohly být po usušení …

Sklizeň pšenice na Domanínku Číst dál »

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou

Minulý týden proběhla sklizeň pšenice z pokusných ploch u Březové nad Svitavou, kde je sledován vliv způsobu obhospodařování (konvenční s orbou bez meziplodin a adaptační s plodinou setou do meziplodiny bez orby) v kombinaci s různými variantami hnojení dusíkem a přídavkem biouhlu, kompostu nebo kompostovaného biouhlu. U odebraných vzorků pšenice bylo následně vymleto zrno pomocí kombajnu na experimentální …

Sklizeň pšenice z lokality Březová nad Svitavou Číst dál »

Dokončení rekonstrukce kultivačních komor na Experimentální stanici Domanínek

Během loňského roku a letošního jara probíhala rekonstrukce kultivačních komor na Experimentálním pracovišti ekofyziologie rostlin v Domanínku u Bystřice nad Perštejnem. V rámci rekonstrukce byly kompletně vyměněny krycí akrylátové desky, dále byl modernizován pohon ovládání lamel a také vzduchotechnika. Tyto kultivační komory jsou součástí evropské infrastruktury AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) a slouží ke studium vlivu …

Dokončení rekonstrukce kultivačních komor na Experimentální stanici Domanínek Číst dál »

Globální výzkumná síť DRAGNet

Už druhým rokem jsme začleněni v globální výzkumné síti – „Disturbance and Resources Across Global Grasslands (DRAGNet)“ – zaměřené jak na globální, tak i lokální posouzení faktorů ovlivňujících obnovu lučních společenstev po mechanickém narušení vegetace. Po odběru vzorků biomasy a stanovení druhového složení jednotlivých ploch (kontrolní, hnojené, disturbované a hnojené+disturbované) proběhlo pokosení vegetace a dnes …

Globální výzkumná síť DRAGNet Číst dál »

Měřící kampaň na lokalitách u Březové nad Svitavou

Během včerejšího dne proběhla měřící kampaň na lokalitě Březová nad Svitavou, kde sledujeme jak různé způsoby obhospodařování půdy (konvenční s orbou nebo adaptační bez orby s následným pěstováním meziplodin) v kombinaci s hnojením dusíkem a vlivem sucha (instalace experimentálních stříšek) ovlivňují jak produkční a kvalitativní parametry obilnin, tak množství dusíku, které je vyplavováno do spodních …

Měřící kampaň na lokalitách u Březové nad Svitavou Číst dál »

Stanislav Juráň převzal ocenění AV ČR: Prémii Otto Wichterleho

Stanislav Juráň včera převzal prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho. V CzechGlobe pracuje od roku 2013 a v Laboratoři ekologické fyziologie rostlin se nyní věnuje modelování toku ozónu s dopady na vegetaci a roli těkavých organických látek v atmosféře a jejich vztah k biosféře. Přízemní ozón, který vytvářejí těkavé organické látky spolu s oxidy …

Stanislav Juráň převzal ocenění AV ČR: Prémii Otto Wichterleho Číst dál »

Beskydský výzkum prezentován v MF Dnes

Doc. Otmar Urban prezentoval výsledky dlouhodobého výzkumu v kultivačních sférách na Bílém Kříži v Beskydech, kde se sleduje vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého (CO2) na produkční a fyziologické parametry lesních dřevin. Naším studiem jsme prokázali, že vyšší koncentrace CO2 zvyšuje fotosyntézu. Stromy a jejich kořeny rostou rychleji a dokážou lépe hospodařit s vodou. To vše …

Beskydský výzkum prezentován v MF Dnes Číst dál »

Přejít nahoru