Instalace půdních čidel na Březové

Včera proběhla instalace půdních čidel, které kontinuálně měří vlhkost a teplotu půdy na lokalitách v Březové nad Svitavou, kde probíhá výzkum zaměřený na sledování kombinovaného vlivu hnojení dusíkem, přídavku kompostu, biouhlu nebo kompostovaného biouhlu a sucha na produkční a fyziologické parametry zemědělských plodin v závislosti na různém typu obhospodařování půdy: konvenční s orbou (pravý pás) ve srovnání s adaptační technologií – bez orby se setím do meziplodiny (levý pás).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru