Stanislav Juráň držitelem ocenění Atmosphere 2022

Dr. Stanislav Juráň z CzechGlobe získal ocenění Atmosphere 2022 Outstanding Reviewer Award  (Atmosféra 2022 Cena pro vynikajícího recenzenta).

Redakční rada a redakční tým časopisu Atmosphere  ocenily čas a energii, kterou recenzent věnoval kontrole rukopisů zaslaných do časopisu Atmosphere. Také díky jeho úsilí se daří udržet vysokou kvalitu časopisu a rychlé zpracování.

Přejít nahoru