Globální výzkumná síť DRAGNet

Už druhým rokem jsme začleněni v globální výzkumné síti – „Disturbance and Resources Across Global Grasslands (DRAGNet)“ – zaměřené jak na globální, tak i lokální posouzení faktorů ovlivňujících obnovu lučních společenstev po mechanickém narušení vegetace. Po odběru vzorků biomasy a stanovení druhového složení jednotlivých ploch (kontrolní, hnojené, disturbované a hnojené+disturbované) proběhlo pokosení vegetace a dnes i mechanická disturbance příslušných variant.

Welcome to DRAGNet! | Nutrient Network: A Global Research Cooperative (nutnet.org)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru